Velkommen til Felles ressursregister

Velkommen til Felles ressursregister

Felles ressursregister er en lukket tjeneste som du trenger å logge deg på for å få tilgang til.

Tjenesten inneholder informasjon om ressurser som operative etater kan søke opp og bruke ved behov. Informasjon om en ressurs eies og vedlikeholdes av ressurseieren selv, eller den som disponerer ressursen til daglig. Dette kan være etater, frivillige eller offentlige organisasjoner og private virksomheter.

Les mer om Felles ressursregister på BarentsWatch sine nettsider.

Spørsmål om tjenesten eller innspill på ressurser kan sendes til: fellesressursregister@barentswatch.no

Logg inn

ID-porten

ID-porten tilbyr sikker innlogging til offentlige tjenester, og kan brukes av alle som har MinID, BankID, Buypass eller Commfides.

Hjelp til innlogging